Informacije

Kvota / kvote

Kvota / kvote

Pristojbina hipoteke je vsako od občasnih plačil, ki se izvršijo za odplačilo hipotekarnega posojila. Znesek, ki ga je treba plačati (običajno mesečno, četrtletno ali polletno), vključuje glavnico in obresti.

Če se pričakuje pomanjkljivost, se obroki oblikujejo izključno po interesih; Če je posojilo v obdobju amortizacije, obrok vključuje obresti plus amortizacijo kapitala.

S periodičnim plačevanjem teh obrokov se ob koncu določenega roka (10, 20, 30, 40 ... let) doseže popolna amortizacija hipotekarnega posojila, kar omogoča odpoved hipoteke.

Obroki za plačilo se običajno razlikujejo glede na način hipotek s prilagodljivo obrestno mero. V tem primeru je treba vsako leto spremljati razvoj Euriborja in rezultat njegove posodobitve videti kot referenčni indeks ... Leta 2005 so mesečni pregledi v večini primerov privedli do nižjih stroškov pristojbin ali mesečne pristojbine za plačilo glede na ugoden razvoj Euribor-a iz leta v leto. Nasprotno se zgodi, če se obrestne mere in s tem referenčni indeksi premaknejo navzgor.

Video: Sistem DAlambert (November 2020).